Panduan Kemaskini Permohonan Baru BSH Fasa Ke-3 (Manual)
Maklumat Penting

Kepada sesiapa yang ingin membuat kemaskini permohonan baru BSH. Kemaskini hanya perlu dibuat sekiranya terdapat sebarang perubahan seperti status perkahwinan termasuk kahwin/ cerai/ kematian pasangan, alamat surat menyurat, emel, nombor telefon bimbit dan rumah ,maklumat akaun bank, maklumat pasangan dan tanggungan serta maklumat waris.

Jumlah Dan Kategori Bayaran BSH Fasa 3 2020

 • Isi rumah berpendapatan kurang RM 2,000 akan menerima RM 600
 • Isi rumah berpendapatan antara RM 2,000 – RM 3,000 akan menerima RM 350
 • Isi rumah berpendapatan antara RM 3,000 – RM 4,000 akan menerima RM 100
 • Bujang ( 40 tahun ke atas) yang berpendapatan kurang RM 2,000 akan menerima RM 450
Syarat Kemaskini Bantuan Sara Hidup Fasa 3 2020

Hanya maklumat yang dibawah yang boleh dilakukan untuk membuat kemaskini :
 1. Status perkahwinan termasuk kahwin/ cerai/ kematian pasangan.
 2. Alamat surat menyurat
 3. Alamat emel
 4. Nombor telefon bimbit dan rumah
 5. Maklumat akaun bank
 6. Maklumat pasangan dan tanggungan
 7. Maklumat warisCara Kemaskini Bantuan Sara Hidup Fasa 3 2020

Contoh borang kemaskini BSH Fasa 3
Syarat Kemaskini Permohonan Baru BSH Fasa Ke-3 (Borang)

0 thoughts on “Panduan Kemaskini Permohonan Baru BSH Fasa Ke-3 (Manual)”

Leave a Comment