Rasmi : Bantuan RM 1,000 Dibayar Pada Februari

 

Pelbagai jenis bantuan telah disalurkan pada bulan Januari lepas. Kini, giliran pemberian bantuan pada bulan Februari pula.

Untuk makluman para pembaca, pelbagai jenis bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan setiap bulan kepada rakyat yang termasuklah bantuan MySalam dan JKM.

Dibawah ialah bantuan yang diberikan kepada rakyat yang layak berjumlah RM 1,000. Untuk mengetahui maklumat lanjut, sila teruskan bacaan di bawah.


PENGENALAN

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) ditubuhkan oleh kerajaan bertujuan untuk menjaga kebajikan masyarakat yang memerlukan lima teras utama iaitu perlindungan, pemulihan, pencegahan, pembangunan dan pengintegrasian.

Perkhidmatan bantuan kewangan oleh JKM ini disediakan kepada kumpulan sasar yang memerlukan supaya dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan sempurna.

Proses pemberian bantuan kebajikan juga mengambil kira potensi yang ada pada setiap penerima bantuan yang masih produktif.

JENIS BANTUAN

Pelbagai jenis bantuan yang diberikan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Untuk kali ini, bantuan yang dimaksudkan ialah
 • Bantuan Kanak-Kanak

JUMLAH BANTUAN

Jumlah bantuan yang akan diberikan untuk Bantuan Kanak-Kanak ini adalah seperti berikut.

Bermula tahun 2021, pemberian jumlah bantuan telah ditingkatkan untuk membantu ibu bapa anak-anak tersebut.

KANAK-KANAK BERUMUR 7-18 TAHUN 
 • Menerima bantuan RM 150 SEORANG SETIAP BULAN.
KANAK-KANAK BERUMUR 6 TAHUN DAN KE BAWAH
 • Menerima bantuan berjumlah RM 200 SEORANG SETIAP BULAN.
JUMLAH BANTUAN MAKSIMUM
 • Setiap keluarga maksimum menerima bantuan RM 1,000 SETIAP BULAN sahaja sekiranya mempunyai anak melebihi 6 orang ke atas (melebihi RM 1,000).


TARIKH BAYARAN

Pembayaran bantuan ini adalah setiap bulan. Bayaran untuk bulan Februari akan diumumkan oleh pihak JKM beberapa hari sebelum bayaran dikreditkan.

SYARAT KELAYAKAN

Untuk membuat permohonan tersebut, berikut ialah syarat kelayakan yang ditetapkan
 • Warganegara Malaysia
 • Tinggal di Malaysia
 • Keluarga atau penjaga kepada anak (pemohon) berpendapatan tidak melebihi Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK), Purata Miskin Per Kapita atau Purata Miskin Isi Rumah
 • Kanak-kanak (pemohon) haruslah berumur di bawah 18 tahun
 • Bagi kanak-kanak yang berumur 18 tahun dan ke atas boleh dipertimbangkan jika bersekolah sehingga masih bersekolah atau mana-mana kes 

CARA PERMOHONAN

Berikut adalah cara untuk membuat permohonan Bantuan Kanak-Kanak berjumlah 
RM 1,000.

LANGKAH 1 (SECARA ONLINE)

1. Layari laman web rasmi JKM di : http://ebantuanjkm.jkm.gov.my/spbk/login.jsp

2. Tekan butang ‘Daftar Permohonan Atas Talian’

3. Baca dan fahamkan notis dan butiran yang perlu diisi

4. Isi bahagian A dan B

5. Setelah selesai isi kedua-dua bahagian tersebut, tekan butang ‘Keputusan’

LANGKAH 2 (KAUNTER JKM)

1. Setelah berjaya langkah 1 di atas, pemohon atau wakil perlu hadir ke mana-mana pejabat / kaunter Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM berdekatan

2. Anda perlu hadir sekurang-kurangnya 14 daripada permohonan online di atas (Langkah 1)

3. Anda perlu hadir bersama beberapa dokumen sokongan dan borang permohonan seperti di bawah

SENARAI DOKUMEN

Hadir ke kaunter JKM bersama beberapa dokumen penting seperti 
 • Borang Permohonan JKM 18 – MUAT TURUN DISINI
 • Salinan Kad Pengenalan pemohon
 • Salinan penyata pendapatan atau surat akuan pendapatan ibu bapa atau penjaga 
 • Bawa salah satu bil utiliti seperti bil ASTRO, elektrik atau air

Leave a Comment