Bantuan 1 Keluarga RM 600 – RM 900 Telah Mula Dibayar

 

Bantuan 1 Keluarga RM 600 - RM 900 Telah Mula Dibayar

Pembayaran terakhir bagi Bantuan Keluarga Malaysia (BKM) mula dikreditkan pada 15 November ini. Menurut data yang diterima, bantuan 1 keluarga tersebut akan dibayar RM 600 hingga RM 900 mengikut kelayakan isi rumah masing-masing.

BANTUAN KELUARGA MALAYSIA

BKM atau Bantuan Keluarga Malaysia adalah sebuah bantuan berjumlah RM 2,500 secara keseluruhan mengikut kelayakan masing-masing. Bantuan ini adalah secara bersasar dan mengutamakan kepada golongan yang memerlukan. Bantuan tersebut telah dikreditkan sebanyak 3 kali dan pembayaran terakhir bakal dikreditkan pada 15 November.

BANTUAN 1 KELUARGA RM 600 – RM 900

Penerima yang layak untuk terima bantuan dengan jumlah berkenaan adalah terdiri daripada isi rumah, berikut adalah kategori yang layak

1. Kategori Isi Rumah – 59 tahun dan ke bawah & pendapatan bulanan RM 2,500 dan ke bawah

  • 0 anak – RM 300
  • 1-2 anak – RM 600
  • 3 dan ke atas – RM 900

2) Kategori Isi Rumah – 60 tahun dan ke atas & pendapatan bulanan RM 2,500 dan ke bawah

  • 0 anak – RM 300
  • 1-2 anak – RM 600
  • 3 dan ke atas – RM 900

3. Kategori Isi Rumah (IBT) yang mempunyai anak – Tiada Had Umur & pendapatan bulanan RM 2,500 dan ke bawah

  • 1-2 anak – RM 600
  • 3 dan ke atas – RM 900

TARIKH BAYARAN BKM FASA 4

Pembayaran bantuan telah bermula 15 November 2022. Pembayaran dilaksanakan secara berperingkat.

Leave a Comment