Bantuan Kewangan RM 1,000 Kepada Rakyat Berumur Hingga 30 Tahun

 

Berikut ialah bantuan kepada warganegara Malaysia yang berumur di antara 18 sehingga 30 tahun.

Program ini dikenali sebagai PERANTISAN yang hanya terbuka kepada belia yang belum bekerja untuk memohon di bawah program ini yang dilaksanakan pada PEMERKASA lepas.

PROGRAM DITAMBAH BAIK

Program ini telah ditambah baik selepas mendengar maklum balas daripada pihak industri. Oleh itu, Program Perantisan ini adalah lebih baik daripada sebelumnya.
Buktinya, Program Perantisan telah memanjangkan tempoh sehingga 6 bulan untuk memastikan belia mendapatkan latihan yang mencukupi.

JUMLAH BANTUAN

Kepada permohonan baharu, tempoh latihan akan diberikan sehingga 6 bulan.

Manakala insentif atau elaun yang bakal diterima ialah 
 • RM 1,000

TARIKH PERMOHONAN

Permohonan sudah dibuka bermula
 • 15 April 2021

SYARAT KELAYAKAN

Berikut adalah syarat kelayakan yang ditetapkan untuk majikan dan perantis :

1) SYARAT MAJIKAN
 • Harus menggajikan graduan atau lepasan sekolah yang berumur antara 18 sehingga 30 tahun sahaja
 • Majikan boleh menggajikan mana-mana perantis yang mengikuti Program Perantisan yang dilaksanakan oleh badan berkelayakan
 • Setiap perantis yang tersenarai hanya boleh ikuti 1 kursus sahaja
 • Majikan yang mengambil perantis di bawah PenjanaKerjaya layak memohon untuk pekerjanya menjalani latihan semula atau peningkatan kemahiran berdasarkan keperluan pekerjaan
2) SYARAT PERANTIS
 • Graduan yang masih menganggur
 • Calon adalah daripada lepasan sekolah

SENARAI YANG TIDAK LAYAK MEMOHON

Anda tidak layak membuat permohonan sekiranya
 • Majikan atau syarikat yang mengambil pekerja untuk latihan industri
 • Bukan warganegara Malaysia
 • Pelajar yang belum tamat tempoh pengajian

CARA PERMOHONAN

1. PERMOHONAN UNTUK MAJIKAN
2. PERMOHONAN UNTUK PERANTIS

MAKLUMAT LANJUT

Untuk sebarang maklumat lanjut dan pertanyaan berkaitan program di atas, anda boleh hubungi di talian
 • 1-300-22-8000

Leave a Comment