Syarat serta pendapat Najib berkaitan Belanjawan 2021

Dato’ Seri Mohd Najib beri kata dua kepada PM8, syarat untuk ahli parlimen BN sokong Bajet adalah pengeluaran KWSP sebanyak RM10k one off diluluskan dan moratorium dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021.

“Dalam hal ini, pendirian Barisan Nasional seperti mana yang disuarakan oleh Yang Berhormat Bagan Datuk, bahawa kita hendak supaya pengeluaran KWSP sebanyak RM10 ribu secara one off ini dan moratorium dilanjutkan sehingga 30 Jun 2021 ini diluluskan oleh kerajaan.

Dan sokongan saya dan rakan-rakan kepada bajet ini tertakluk kepada kelulusan kedua-dua perkara ini.

Tertakluk kepada kedua-dua.

Jadi sokongan saya dan rakan-rakan kepada bajet ini Tuan Yang Dipertua adalah sokongan bersyarat”. – Najib Razak

0 thoughts on “Syarat serta pendapat Najib berkaitan Belanjawan 2021”

Leave a Comment